Vad är ALS?

Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS)

 

ALS är en av de allvarligaste och mest försvagande sjukdomarna i nervsystemet. Sjukdomen leder till att nervceller i ryggmärgen och hjärnan dör. Den exakta orsaken till ALS-sjukdomen är ännu inte känd. Det finns inte heller några läkemedel som kan stoppa eller bota sjukdomen. Patienter har en medellivslängd på 3 till 5 år efter de första symtomen.

 

 

 

Utredning av orsak och botemedel

Över hela världen har 350 000 människor diagnostiserats med ALS. Nederländerna har cirka 1 500 ALS-patienter. Sverige ca 800. Idag finns det inga läkemedel för att behandla eller bota denna fruktansvärda sjukdom. Ingen överlever diagnosen just nu. Behovet av mer intensiv vetenskaplig forskning om orsaken till ALS måste prioriteras. Med Tour du ALS samlar vi in ​​pengar till forskning kring ALS.