K
Karolina Palmbäck

Forskning för ALS

( Registreringsavgift | Deltagare: Karolinska ALS Clinical Research Center )

Jag är forskningssjuksköterska och har varit involverad i ALS-forskning sedan 2015 i mitt arbete för Dr Caroline Ingre på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag arbetar idag med läkemedelsprövningar för ALS på Karolinska ALS Clinical Research Center. Det är ett oerhört givande arbete där vi kan ge hopp till ALS patienter och deras anhöriga. Jag är mycket motiverad att stödja Ulla-Carin Lindquists stiftelse så att ALS-forskningen i Sverige kan fortsätta hålla sin spetsnivå och fortsätta hjälpa ALS-patienter.
300
08/06/2022
07:38

Marie

Visa alla

Samlade in 250 kr

Samlade in 500 kr

Samlade in 1 000 kr

Mottagit första donation

Mottagit 10 donationer

Mottagit 25 donationer

Mottagit 50 donationer

Publicerat ett blogginlägg

Visa mer

Alla insamlade medel genom Tour du ALS går till Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning. Stiftelsen sprider information om ALS och samlar in pengar till forskning. Vår vision är en värld utan ALS. Sedan starten 2005 har vi delat ut 40 miljoner kr till forskning om ALS.