Vanliga frågor

Vi har sammanfattat de viktigaste frågorna i denna FAQ. Har du fortfarande frågor efter att ha läst denna information, eller vill du prata med oss? Maila oss då på info@ullacarinstiftelse.se. 

Vem organiserar det svenska initiativet för Tour du ALS 2022?
Vart går pengarna jag skänker?
Hur mycket ska jag donera?
Måste jag åka till Frankrike för att stödja Tour du ALS?