Allmänna villkor

V8 23-02-2022 | 13:15:56

Denna webbplats tillhör Ulla-Carin Lindquists stiftelse. Webbplatsen skapades av Kentaa, en Kentaa B.V.-produkt (www.kentaa.nl). Alla som använder Tour du ALS - för vilket ändamål som helst - samtycker till villkoren som anges nedan. Ulla-Carin Lindquists stiftelse och Kentaa åtar sig att i möjligaste mån förebygga fel på denna webbplats och att avhjälpa eventuella fel så snart som möjligt. För tillhandahållandet av sina tjänster förlitar sig Kentaa på tredje part, såsom värd- och betalningsleverantörer, och gränssnitt (API) för sociala nätverk Ulla-Carin Lindquists stiftelse och Kentaa ger ingen garanti med avseende på funktion och tillhandahållande av tjänster på denna webbplats och förbehåller sig rätten att modifiera eller utöka tjänsten. Ulla-Carin Lindquists stiftelse och Kentaa ansvarar inte för direkta eller indirekta skador av något slag som uppstår genom användning av webbplatsen av någon information som tillhandahålls på webbplatsen, inklusive skada på eller förlust av data och skador på utrustning eller program

Upphovsrätt
Ulla-Carin Lindquists stiftelse ska göra sitt bästa för att respektera rättigheterna till texter, fotografier, illustrationer, kartor, annat grafiskt material, (varu)namn, varumärken, logotyper och databaser. Upphovsrätten, varumärkesrättigheterna och/eller andra immateriella rättigheter till det skyddade materialet ligger hos företaget som använder detta material eller rättighet. Om fotografier, illustrationer etc. laddas upp till Tour du ALS av en åtgärdsstartare, deltagare eller projektledare, garanterar den åtgärdsstartaren, deltagaren eller projektledaren att upphovsrätten eller tredje part till det materialet respekteras. Åtgärdsstartaren, deltagaren eller projektledaren håller Ulla-Carin Lindquists stiftelse skadeslös mot anspråk från tredje part relaterade till brott mot upphovsrätten. Transaktionskostnade Betalningsleverantören Buckaroo B.V. hanterar transaktionerna som görs via denna webbplats. Kentaa och Buckaroo B.V. tar ut transaktionskostnader för transaktioner. Ulla-Carin Lindquists stiftelse och Kentaa ansvarar inte för Buckaroo B.V.s tjänster. Vid donation kan någon bidra till transaktionskostnaderna. De exakta transaktionskostnaderna beror på den donerade summan och betalningssättet.

Personlig information
Alla uppgifter som finns i den elektroniska korrespondensen med webbplatsen Tour du ALS som identifierar en fysisk person ("personuppgifter") ska hanteras med största omsorg av Ulla-Carin Lindquists stiftelse och Kentaa. När det gäller personuppgifter ska Ulla-Carin Lindquists stiftelse och Kentaa följa den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”), integritetspolicyn och cookiepolicyn. Ulla-Carin Lindquists stiftelse ska alltid vara "Controller" och Kentaa "Processor" i den mening som avses i artikel 4 punkt f i GDPR. Ulla-Carin Lindquists stiftelse och Kentaa har full tillgång till dina uppgifter. Dina uppgifter ska inte delas med eller göras tillgängliga för tredje part, såvida inte Ulla-Carin Lindquists stiftelse är skyldig att göra det enligt lag, ett domstolsbeslut eller en officiell order. När du besöker webbplatsen, startar en åtgärdssida, loggar in på en social media-profil eller e-postadress, eller gör en donation, lagras dina uppgifter. Ulla-Carin Lindquists stiftelse och Kentaa och använder dina uppgifter för att stödja eller genomföra din insamlingsaktion, registrering av deltagande i evenemang, bearbetning av donationer, samt för att informera dig om aktiviteter och arbeten, eller för att be om ditt stöd. Om du inte vill få information från Ulla-Carin Lindquists stiftelse, eller om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via: [juliette.foucher@ki.se]. Du kan också välja bort att ta emot nyhetsbrev och e-post genom att klicka på länken du hittar längst ner i varje e-postmeddelande. Om det visar sig att någon person som lämnar sina personuppgifter på webbplatsen Tour du ALS är under 16 år ska Ulla-Carin Lindquists stiftelse kontrollera om dessa uppgifter lämnats med en förälders eller vårdnadshavares tillstånd, så långt det är möjligt med de tekniska medel som finns tillgängliga. . Om sådant tillstånd saknas ska Ulla-Carin Lindquists stiftelse inte behandla personuppgifterna. Vår integritetspolicy gäller alltid för behandling av personuppgifter. Sekretesspolicyn finns tillgänglig här.

Småkakor
Cookies är en viktig del av att surfa på nätet. Cookies är små bitar av information som lagras på din dator av din webbläsare. Kentaa använder informationen i cookies för att känna igen besökaren vid nästa besök, och för att erbjuda dem personligt anpassat innehåll och för att göra det enklare för besökaren. Cookies används också för att få statistisk information. När det gäller att placera cookies agerar Ulla-Carin Lindquists stiftelse och Kentaa i enlighet med artikel 11.7 i telelagen och Cookie Statement. Ta bort innehåll Ulla-Carin Lindquists stiftelse och Kentaa förbehåller sig rätten att helt eller delvis ta bort olämplig eller upphovsrättsskyddad information som lagts på webbplatsen av användare, utan föregående meddelande och utan att vara skyldiga att betala någon form av skadestånd. Språk Dessa villkor och villkor upprättades ursprungligen på det nederländska språket och översattes till engelska och svenska. I händelse av konflikt mellan den svenska eller engelska versionen av dessa villkor och den svenska versionen ska den engelska versionen ha företräde. Alla termer som används i dessa allmänna villkor ska förstås som engelska juridiska termer och ska tolkas i enlighet med GDPR.

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning har ett 90-konto, och kontrolleras därmed av Svensk Insamlingskontroll